Projekt rozwijany przez Fundację Instrat w składzie: Paweł Czyżak, Krzysztof Stępień, Michał Hetmański. Oparte o oprogramowanie open source plotly/dash, hosting Azure neutralny środowiskowo. Sfinansowano dzięki: wsparciu [ TBC ], środków własnych Fundacji, Programowi Dotacji Microsoft.

Licencja: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) - o ile nie podano inaczej.

Kontakt:energy@instrat.pl