Planowane funkcjonalności

W kolejnych miesiącach planujemy rozwijać platformę o następujące zbiory danych oraz funkcjonalności:

Zbiory danych

 1. Mapa elektrowni 
   • JRC Open Power Plants Database (JRC-PPDB-OPEN)
   • Produkcja energii elektrycznej per elektrownia (Panel: Produkcja)
   • Rynek mocy: wygrane aukcje, zakontraktowany obowiązek mocowy, wykonanie umów – dane od Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
   • Emisja gazów cieplarnianych oraz pozostałych substacji z: Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE) oraz Rejestru EMAS (w tym zużycie paliwa, pobór i zużycie wody, produkcja odpadów)
 2. Produkcja – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Funkcjonowanie KSE – kolejne szeregi czasowe
 3. Moc osiągalna – rozszerzenie o awarie i remonty
 4. Konsumpcja – profile zużycia energii elektrycznej i cieplnej w przemyśle, usługach i gospodarstwach domowych
 5. Ciepłownictwo systemowe i indywidualne – emisje, technologie, programy wsparcia (Czyste Powietrze)
 6. Prognozy miksu energetycznego – wyniki analiz prognostycznych z Krajowego planu na rzecz energii i klimatu (KPEiK), Polityki Energetycznej Polski (PEP2040) itp.
 7. Średniookresowe prognozy produkcji – na podstawie danych PSE
 8. Klimat:
  • Pogoda/potencjały wiatrowe i słoneczne 
  • Hydrologia
 9. Rynek bilansujący:
  • PSE: mapa raportów -> raporty dobowe z RB -> ceny
 10. Mapa OZE
  • URE – rejestr instalacji OZE
  • Aukcje OZE
 11. Dane z krajów sąsiednich, które wpływają na polski rynek energii

Funkcjonalności

 1. Anglojęzyczna wersja całej platformy – już wkrótce
 2. Agregacja całkowitego zapotrzebowania na moc
 3. Rozszerzenie parametrów elektrowni i inny sposób wizualizacji
 4. Bilans mocy – moc vs zapotrzebowanie
 5. Protokół API
 6. Osadzanie wykresów jako kod HTML
 7. Suma wartości wyświetlanych elementów na wykresach słupkowych złożonych (stacked bars)
 8. Ceny energii elektrycznej i ceny CO2 – wizualizacja wolumenów na wykresie (obecnie dostępne pod zakładką Dane)
 9. Forum użytkowników, komentarze pod postami, Wikipedia, publikacja naszych autorskich scraperów w otwartym repozytorium (github)

Znane błędy

 1. Ogólne
  • Brak polskich znaków w CSV
  • Przyciski po lewej stronie wykresu do wyboru prezentowanego zakresu czasowego nie zawsze przełączają agregację czasową tak, aby odzwierciedlała zbiór danych – rekomendujemy odświeżenie strony
  • Agregacja roczna nie zawsze może może być od razu poprawna, jeśli zaznaczony okres zachodzi na niepełny rok kalendarzowy – rekomendujemy zaznaczanie pełnych lat
  • Niejednolite formatowanie liczb (miejsca po przecinku, tysiące/miliony itd.)
  • Kopiowanie danych z tabeli w Google Chrome nie działa, zamiast tego trzeba używać funkcji eksportu. Błąd jest po stronie zewnętrznej biblioteki – aktualny status tu
 2. Moc:
  • Zapotrzebowanie na energię elektryczną
   • Dane za nadchodzące miesiące 2020 roku mogą być pokazane jako puste (brak danych) – rekomendujemy precyzyjne oznaczenie zakresu czasowego do pokazania na wykresie (tylko w przeszłości) 
   • Eksport danych do pliku CSV może ucinać dane
 3. Produkcja energii elektrycznej – elektrownia
  • Zakładka “Dane” może się długo ładować, bo odczytywany jest cały zbiór danych
  • Eksport danych został wyłączony z powodu problemów z wydajnością, przywrócimy jak najszybciej
  • Puste pole przy nietypowych konfiguracjach wykresu i braku pracy elektrowni
  • Legenda nie zawsze wyświetla się poprawnie
 4. Katalog elektrowni
  • Eksport dotyczy tylko emisji, domyślnie będzie możliwy eksport całego zbioru danych
 5. Wymiana międzysystemowa
  • Agregacja dzienna wraz z wyborem jednego nie zwraca żadnego wyniku
 6. Ceny
  • nieokreślona jednostka wolumenu w eksportowanym pliku
 7. Pogoda
  • Nasłonecznienie
   • Eksport do CSV – niepoprawne dane
  • Wiatr
   • Eksport do CSV – niepoprawne dane

Jeśli Twoim zdaniem coś jeszcze można poprawić / ulepszyć na naszej platformie lub wzbogacić ją o kolejne zbiory danych, pisz do nas na energy@instrat.pl

Aktualizacje

v.1.15. 15 lipca 2021

 • Pełna wersja bazy kopalni (interaktywna + excel)

v.1.14. 2 lipca 2021

 • Interaktywny kalkulator SRMC elektrowni
 • Scenariusze dekarbonizacji Instrat z raportu “Co po węglu?”

v.1.13. 25 czerwca 2021

 • Wersja beta bazy kopalni (Excel)

v.1.12. 13 maja 2021

 • Poprawki w scraperach TGE i Quandl

v.1.11. 23 kwietnia 2021

 • Przebudowa mapy elektrowni
 • Przebudowa emisji elektrowni
 • Baza danych o elektrowniach – wersja interaktywna

v.1.10. 22 marca 2021

 • Pierwsza wersja bazy elektrowni (Excel)
 • Poprawki w scraperach PSE/ENTSO-E

v.1.9. 8 lutego 2021

 • Aktualizacja prognoz zgodnie z najnowszą wersją PEP2040
 • Dane ARE za rok 2020

v.1.8. 22 stycznia 2021

 • Przebudowa i aktualizacja mapy offshore

v.1.7. 7 stycznia 2021

 • Mapa offshore
 • Prognozy generacji, mocy zainstalowanej i emisji z PEP2040, KPEiK, ENTSO-E TYNDP

v.1.6. 30 listopada 2020

 • OZE – generacja i prognozy, zmiana układu sekcji
 • Profile zapotrzebowania dla różnych taryf
 • Prognozy cen CO2, węgla, gazu ziemnego i energii elektrycznej
 • Formularz kontaktowy
 • Zmiany w menu
 • Naprawa błędów

v.1.5. 30 października 2020

 • Bilans mocy
 • Ubytki mocy
 • Poprawa wydajności dla wykresów potencjału PV i wiatru
 • Naprawa błędów

v.1.4. 29 września 2020

 • Mapa współczynników wykorzystania mocy wiatrowej i słonecznej w Europie dla regionów NUTS2
 • Dane dot. cen gazu ziemnego
 • Dane dot. cen ropy naftowej
 • Ujednolicenie jednostek na wykresach
 • Suma dla wymiany międzysystemowej
 • Naprawa błędów

v.1.3. 31 sierpnia 2020

 • Mapa mocy zainstalowanej w OZE na bazie danych URE
 • Dane dot. generacji energii z fotowoltaiki od ENTSO-e
 • Agregacja całkowitego zapotrzebowania
 • Naprawa błędów

v.1.2. 8 lipca 2020

 • Aktualizacja funkcji eksportu aby umożliwić zapis dużych plików
 • Naprawa błędów

v.1.1. 23 czerwca 2020

 • Angielska wersja językowa
 • Naprawa błędów
 • Zmiany strukturalne w aplikacji (aby umożliwić modularność)
 • Poprawa wydajności
 • Strona dot. wsparcia naszych działań
 • Zmiana kolorowania paliw na wykresach

v.1.0. 1 czerwca 2020

 • Uruchomienie platformy

Projekt Fundacji Instrat oparty o oprogramowanie open source plotly/dash, oraz hosting Azure neutralny środowiskowo.

Sfinansowano dzięki: wsparciu European Climate Foundation, CAN Europe, środków własnych Fundacji, Programowi Dotacji Microsoft. Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), o ile nie podano inaczej.

Wesprzyj nasze działania!