PEP2040 – krok do przodu czy rozczarowanie?

Długo by pisać na temat uchwalonej 2 lutego Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Na energy.instrat.pl znajdziecie prognozy mocy zainstalowanej, generacji i emisji CO2 – zachęcamy do wyciągania własnych wniosków! Pod względem miksu energetycznego propozycja nie zmieniła się wiele od zapowiedzi z września, ani od wersji z 2019 r. Wielkim przegranym jest energia wiatrowa na lądzie, wygranym z kolei atom. W dokumencie są dwa scenariusze – oba trudno uznać za progresywne pod względem emisji CO2 czy udziału węgla, jednak nawet ten konserwatywny wzbudza sprzeciw środowisk pro-węglowych.