Nowości na platformie – sierpniowa aktualizacja 1.3.

Zaktualizowaliśmy naszą platformę o nowe funkcje i zbiory danych:

  • Stworzyliśmy mapę mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w Polsce (z dokładnością do powiatów) na bazie danych URE
  • Uzupełniliśmy dane dot. generacji energii od ENTSO-e o szeregi czasowe dla farm fotowoltaicznych
  • Dodaliśmy funkcję agregacji całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną (żeby umożliwić stworzenie średnich np. miesięcznych czy rocznych)
  • Poprawiliśmy szereg błędów – aktualny status znajduje się w zakładce “Dokumentacja – Planowane funkcjonalności

W dokumentacji opisujemy także plany na przyszłość, w tym zbiory danych, o które uzupełnimy platformę w najbliższych miesiącach.

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy!