Mapa elektrowni

W panelu “Elektrownie” dodaliśmy na początek katalog elektrowni pochodzący od Europe Beyond Coal (szczegóły w dokumentacji). To jedna z lepszych baz danych o europejskich i polskich elektrowniach – łączy dane z Emissions Trading System (EU ETS) Union Transaction Log (EUTL), European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) oraz EEA LCP Database (LCPD). W pierwszej kolejności pokazujemy parametry techniczne elektrowni oraz emisje z dostępnych w tej bazie jednostek, ale będziemy uzupełniać naszą bazę o informacje z pozostałych źródeł (patrz: Dokumentacja – Planowane funkcjonalności i zbiory danych). W szczególności skupimy się na elektrowniach przemysłowych oraz ciepłownictwie, bo o tym segmencie elektroenergetyki nadal wiemy bardzo mało.