Nowe źródło danych o mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej – ARE

Dodaliśmy nowe źródło danych dotyczących mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej – pochodzi z publikacji “Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej” wydawanej co miesiąc przez...

Mapa elektrowni

W panelu “Elektrownie” dodaliśmy na początek katalog elektrowni pochodzący od Europe Beyond Coal (szczegóły w dokumentacji). To jedna z lepszych baz danych o europejskich...

Baza danych o kopalniach węgla kamiennego i brunatnego w Polsce

Baza danych o kopalniach węgla kamiennego i brunatnego w Polsce - Notatka metodologiczna

Witamy w energy.instrat.pl

Platforma energy.instrat.pl została stworzona przez Fundację Instrat, think-tank specjalizujący się badaniach nad energetyką i środowiskiem, gospodarką cyfrową oraz zrównoważonym finansowaniem. Jesteśmy pierwszy polskim bankiem...
Mapa OZE - energy.instrat.pl

Nowości na platformie – sierpniowa aktualizacja 1.3.

Zaktualizowaliśmy naszą platformę o nowe funkcje i zbiory danych: Stworzyliśmy mapę mocy zainstalowanej odnawialnych źródeł energii w Polsce (z dokładnością do powiatów) na bazie danych...

Aktualizacja 1.11. – nowa mapa elektrowni

Przebudowaliśmy mapę elektrowni oraz stronę dotyczącą emisji substancji szkodliwych. Uruchomiliśmy pełną, interaktywną wersją bazy danych o elektrowniach.
Contact us!

Aktualizacja 1.12. – poprawki

Dokonaliśmy szeregu koniecznych poprawek w scraperach TGE i Quandl.

Aktualizacja 1.10. – baza elektrowni

Udostępniliśmy pierwszą wersję bazy elektrowni - arkusz Excel. Wkrótce upublicznimy wersję interaktywną na platformie energy.instrat.pl.
Mapa potencjału OZE - energy.instrat.pl

Aktualizacja 1.4. – mapa potencjału OZE

Wraz z wrześniową aktualizacją dodaliśmy do platformy kolejne funkcje: Mapę potencjału OZE w Europie w podziale na regiony NUTS2 - mapa przedstawia współczynniki wykorzystania mocy...

Aktualizacja 1.14. – kalkulator SRMC

Stworzyliśmy interaktywny kalkulator SRMC elektrowni, pozwalający na oszacowanie kosztów zmiennych działania bloków węglowych przy różnych cenach CO2. Do prognoz dodaliśmy też scenariusze dekarbonizacji Instrat.