Aktualizacja 1.10. – baza elektrowni

Udostępniliśmy pierwszą wersję bazy elektrowni – arkusz Excel. Wkrótce upublicznimy wersję interaktywną na platformie energy.instrat.pl.