Aktualizacja 1.6. – największy dotychczas pakiet zmian

Listopad przyniósł największą dotychczas aktualizację energy.instrat.pl:

  • Dodaliśmy Profile zapotrzebowania na energię elektryczną dla poszczególnych taryf, na podstawie profili IRiESD od Enea.
  • Na platformie pojawiły się też Prognozy cen CO2, węgla, gazu ziemnego i energii elektrycznej z różnych źródeł. Pakiet prognoz będziemy rozszerzać i aktualizować, w szczególności dodając także prognozy miksu energetycznego.
  • Całkowicie przebudowaliśmy sekcję “Pogoda” zmieniając ją na “OZE – znajdziecie w niej teraz oprócz potencjału wiatru i PV w Europie oraz mapy mocy zainstalowanej OZE w Polsce także wykresy porównujące produkcję energii z wiatru i fotowoltaiki z prognozami z dobowych planów koordynacyjnych PSE. Dodaliśmy także wykres łącznego profilu produkcji OZE – łatwo z niego odczytać, jak dużą część zapotrzebowania pokrywają w danym momencie polskie elektrownie wiatrowe i słoneczne

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy!