Aktualizacja 1.4. – mapa potencjału OZE

Wraz z wrześniową aktualizacją dodaliśmy do platformy kolejne funkcje:

  • Mapę potencjału OZE w Europie w podziale na regiony NUTS2 – mapa przedstawia współczynniki wykorzystania mocy dla farm wiatrowych i słonecznych z bazy EMHIRES stworzonej przez Centrum Badawczo Rozwojowe Komisji Europejskiej (JRC). Dla każdego wybranego regionu (np. województwa), przedstawione są roczne profile produkcji dla uśrednionej floty farm wiatrowych lub słonecznych, które mogą być użyte w modelach energetycznych.
  • Wykresy cen gaz ziemnego i cen ropy z podziałem na różne indeksy
  • Dodaliśmy sumę na wykresie wymiany międzysystemowej
  • Uspójniliśmy jednostki na osiach wykresów
  • Poprawiliśmy szereg błędów – aktualny status znajduje się w zakładce “Dokumentacja – Planowane funkcjonalności

W dokumentacji opisujemy także plany na przyszłość, w tym zbiory danych, o które uzupełnimy platformę w najbliższych miesiącach.

Zapraszamy do wsparcia naszej pracy!