Aktualizacja 1.11. – nowa mapa elektrowni

Przebudowaliśmy mapę elektrowni oraz stronę dotyczącą emisji substancji szkodliwych. Uruchomiliśmy pełną, interaktywną wersją bazy danych o elektrowniach.