Źródła danych

Platforma energy.instrat.pl prezentuje dane z szeregu źródeł polskich i zagranicznych wymienionych poniżej.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Dane z portalu PolskiRynekWegla.pl na podstawie badania statystycznego zleconego przez Ministra Aktywów Państwowych (wcześniej Ministra Energii) 1.44.16 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego.

Agencja Rynku Energii (ARE)

Comiesięczne publikacje “Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej” na podstawie badania statystycznego zleconego przez Ministra Aktywów Państwowych (wcześniej Ministra Energii) – 1.44.02. Elektroenergetyka i ciepłownictwo – opracowanego wspólnie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Dokumenty

EMHIRES

Zbiór danych stworzony przez Centrum Badawczo Rozwojowe Komisji Europejskiej (EC JRC) zawierający współczynniki wykorzystania mocy dla farm słonecznych i wiatrowych w Europie i przedstawiony na naszych mapach w sekcji “Pogoda”. Dane źródłowe znajdują się tutaj, dostępna jest także obszerna dokumentacja.

Enea

Profile zużycia energii – załącznik do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

ENTSO-E

Europe Beyond Coal (EBC)

Europe Beyond Coal Coal Exit Tracker – katalog elektrowni zawodowych stworzony z europejskich baz danych o parametrach technicznych jednostek i emisjach: Emissions Trading System (EU ETS) Union Transaction Log (EUTL), European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) oraz EEA LCP Database (LCPD). Baza danych EBC jest dostępna na licencji Open Database License (ODbL) v1.0.

Eurostat

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Baza danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sekcja: Funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, podsekcja: Dane systemowe -> Praca KSE -> Funkcjonowanie KSE -> Raporty dobowe z pracy KSE:

Renewables.ninja

Portal renewables.ninja:

  • Pfenninger, Stefan and Staffell, Iain (2016). Long-term patterns of European PV output using 30 years of validated hourly reanalysis and satellite data. Energy 114, pp. 1251-1265. doi: 10.1016/j.energy.2016.08.060
  • Staffell, Iain and Pfenninger, Stefan (2016). Using Bias-Corrected Reanalysis to Simulate Current and Future Wind Power Output. Energy 114, pp. 1224-1239. doi: 10.1016/j.energy.2016.08.068

Towarowa Giełda Energii (TGE)

Dane statystyczne okresowe dla Rynku Towarów Giełdowych z portalu Towarowej Giełdy Energii.

Quandl

Ceny uprawnień do emisji CO2 – ECX EUA Futures, Continuous Contract.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Zagregowane dane dot. instalacji OZE w podziale na powiaty z portalu Urzędu Regulacji Energetyki.

wnp.pl

Dane dot. cen ropy naftowej i cen gazu z portalu wnp.pl.

Projekt Fundacji Instrat oparty o oprogramowanie open source plotly/dash, oraz hosting Azure neutralny środowiskowo.

Sfinansowano dzięki: wsparciu CAN Europe, środków własnych Fundacji, Programowi Dotacji Microsoft. Licencja: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), o ile nie podano inaczej.

Wesprzyj nasze działania!